h1

Tallers infantil 2013 / Talleres infantiles 2013/ 2013 Workshops for kids

13 Agost 2013

Aquest estiu hem començat, dintre del programa “Pequetorts” a fer tallers infantils pels pobles de les nostres comarques.  En concret, hem estat a Sant Mateu, a Tírig i a Les Coves de Vinromà. I els propers dies anirem a Culla, Ares del Maestrat i a Benicarló. 

L’objectiu dels tallers és ensenyar als més menuts l’existència de les pintures rupestres a Valltorta-Gassulla. A travès d’ells aconseguim arribar també a les seues famílies. 

El coneixement de l’art rupestre és clau per a la seua conservació, importantíssima en un patrimoni tan fràgil. 

pequetorts

Este verano hemos empezado, dentro del Programa “Pequetorts”, los talleres infantiles en los pueblos de nuestras comarcas. En concreto ya hemos estado en Sant Mateu, Tírig y Les Coves de Vinromà. Y en los próximos días iremos a Culla, Ares del Maestrat y Benicarló. 

El objetivo de los talleres es enseñar a los más pequeños la existencia de las pinturas rupestres en Valltorta-Gassulla. A través de su participación llegamos también a sus familias. 

El conocimiento del arte rupestre es clave para su conservación, importantísima en un patrimonio tan frágil. 

This summer we have started with workshops for kids, into “Pequetorts” program, in the villages of our counties. Concretelly, we have already been in Sant Mateu, Tírig and Les Coves de Vinromà. And during this week and next we will be in Cullas, Ares del Maestrat and Benicarló. 

Our main objective is to show our rock art to the children attending the workshops. Trough them we arrive also to their families. 

To put Rock Art in value is key to its preservation, which is very important in such a fragile heritage. 
Durant el taller a Les Coves de Vinromà

h1

Participació/ Participación/ Our contribution to: VIII Jornada d’Investigació del Patrimoni Cultural

23 Juliol 2013

El sábado 20 de junio participamos en Castellón en la Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural organizada por el Laboratorio de Investigación del Patrimonio en las áreas rurales. A lo largo de toda la mañana se presentaron, a parte del modelo de Amics Valltorta Gassulla, la gestión del patrimonio en Alfàs del Pi y el trabajo en “La Moreria” de Borriol. Además también hubo contribución del Grupo de Patrimonio de Cirat, del Grupo de Costur, del Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver y se presentó la nueva web de patrimonio y el número 5 de la revista Memoria Viva. 

La principal conclusión fue la importancia de la comunicación y de la implicación de la comunidad en lo relativo a patrimonio, ya que aquello que no se conoce no se valora y, por tanto, no se conserva. 

100% en linea con Amics!!!Imatge

h1

VALLTORTA-GASSULLA A GANDIA

27 Juny 2013

El passat dimarts 25 de juny vam participar a Gandia en les jornades dedicades als Espais Naturals Protegits, organitzades per l’associació Alfons el Vell. 

fullet difusió 2

El pasado martes 25 de junio participamos en Gandia en las jornadas dedicadas a los Espacios Naturales Protegidos, organizadas por las asociación Alfons el Vell. 

Last Tuesday, 25th of June, we participate in Gandia (Valencia) in the cicle of conferences about Preserved Natural Spaces, organized by Alfons el Vell’s association. 

A la Biblioteca Central de Gandia

A lo llarg de la nostra xerrada vàrem poder explicar l’art rupestre de la Valltorta-Gassulla com a Patrimoni Mundial i la funció d’Amics Valltorta-Gassulla (Càrol Allepuz), el cas concret d’Ares del Maestrat i la gestió municipal envers l’art rupestre (Sandra Onofre) i els projectes de futur i la concienciació ciutadana (Jacobo Salvador, alcalde de Coves de Vinromà). 

A lo largo de nuestra ponencia pudimos explicar el arte rupestre de Valltorta-Gassulla como Patrimonio Mundial y la función de Amics Valltorta-Gassulla (Càrol Allepuz), el caso concreto de Ares del Maestrat y la gestión municipal entorno al arte rupestre (Sandra Onofre) y los proyectos de futuro y la concienciación ciudadana (Jacobo Salvador, alcalde de Coves de Vinromà). 

Along our speech we has the opprotunity to explain Valltorta-Gassulla Rock Art as World Heritage and Amics Valltorta-Gasulla activities (Càrol Allepuz), the concrete local action  in Ares del Maestrat (Sandra Onofre) and future projects and importance of involving local community (Jacobo Salvador, Coves de Vinromà’s major). 

Segons paraules de molts dels assistents i de l’organització, la nostra sessió va complir tots els objectius i va aconseguir transmetre no solament l’extraordinari patrimoni comú, sinó també la sensibilitat i emoció amb que es pot abordar l’estudi i difussió del mateix. 

Sandra Onofre, durante la presentación

 Según palabras de muchos de los asistentes y de la propia organización, nuestra sesión cumplió todos los objetivos, consiguiendo transmitir no sólo el extraordinario patrimonio común, sino también la sensibilidad y emoción desde las que se puede abordar su estudio y difusión. 

According to the congratulation from most of the attendants and the organizers, our session achieved all its aims, teaching not only the wonderful common heritage but also the sensitiveness and emotion from where it can be studied and communicated. 

Volem agrair la gent d’Alfons el Vell (especialment a Xavi Ròdenas) i a les gestores del MAGA (Mª José i Elena) l’oportunitat d’ajudar-nos a complir la nostra tasca de divulgació i, per suposat, la seva amabilitat i companyia. 

Queremos agradecer a la gente de la Alfons el Vell (especialmente a Xavi Ròdenas) y a las gestoras del MAGA (Mª José y Elena) la oportunidad de ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de divulgación y, por supuesto, su amabilidad y compañía. 

We want to thank Alfons el Vell people (especially Xavi Ròdenas) and the people encharged of MAGA  (Museum of Archaeology of Gandia) (Mª José and Elena) for the opportunity of reach our objetive of sharing Valltorta and Gassulla Rock Art, and, of course, for their kindness and friendship. 

h1

IFRAO CONGRESS 2013

3 Juny 2013

IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations).

inscripcions al congrés

Per primera vegada Amics Valltorta Gassulla ha participat en el Congrés anual de la IFRAO. Entre el 27 i el 31 de maig es van presentar  més de 250 ponències, dividides en 24 sessions, impartides per investigadors procedents de 25 països diferents. Des d’aproximacions antropològiques, químiques, artístiques, biològiques, astronòmiques, arqueològiques, inforàtiques, etc…vam tenir l’oportunitat d’escoltar de primera mà lo més vigent de l’art rupesrte mundial. T’ho anirem contant.

Por primera vez Amics Valltorta Gassulla ha participado en el Congreso anual de la IFRAO. Entre el 27  y el 31 de mayo se presentaron más de 250 ponencias, divididas en 24 sesiones, impartidas por investigadores procedentes de 25 paises diferentes. Desde aproximaxiones antropológicas, químicas, artísticas, biológicas, astronómicas, arqueológicas, informáticas, etc…tuvimos la oportunidad de escuchar directamente lo más vigente del arte rupestre mundial. Te lo iremos contando.

conferència del Dr. Marvin Rowe

For the first time Amics Valltorta Gassulla has been at the IFRAO’s annual Congress. From 27th to 31st of May 250 speeches were given, classified into 24 sessions, by investigators coming from 25 different countries. Antropology, Chemistry, Art, Biology, Astromomy, Archaeology, Computing, etc…were the approches to Rock Art that gave us the chance to listen the most innovative trends. We will keep you informed.

la foto-15

h1

VISITA A LA GALERIA DEL ROURE

20 Mai 2013

Foto grup

Dentro de las jornadas organizadas por la SHNP (Sociedad de Historia Natural de Els Ports) ayer fuimos a visitar la Galeria del Roure, en Morella la Vella. 

Dintre de les jornades organitzades per la SHNP (Sociedad de Historia Natural de Els Ports) ahir vàrem anar a visitar la Galeria del Roure, en Morella la Vella. 

During the congress organized by SHNP (Els Ports’ Natural History Society) yesterday we visited Galeria del Roure, placed in Morella la Vella (Castelló, Spain). 

Baixant al Roure

La Galeria del Roure es un magnífico ejemplo de la fragilidad del arte rupestre levantino. Una de sus escenas es muy reconocida, y nos muestra el enfrentamiento entre personajes filiformes, provistos de arcos y flechas. Sin embargo pasa completamente desapercibida en la actualidad al ojo humano no entrenado, debido no sólo al deterioro y velado de las figuras, sino también a sus propio tamaño y poco grosor. Pudimos reconocerla gracias al guiaje de Francesc Bellmunt, que también nos desveló la cabra montés macho que mostramos a continuación: 

La Galeria del Roure és un magnífic exemple de la fragilitat de l’art rupestre llevantí. Una de les seues escenes és molt reconeguda, i ens mostra un enfrontament entre personatges filiformes, provistos d’arcs i fletxes. En l’actualitat ens passa pràcticament desapercebuda als no acostumats a veure aquest art; això és no solament pel deteriorament de les figures i el seu velat, sinó també per la seua mida y poc gruix. Vàrem poder reconéixer-les gràcies al guiatge de Francesc Bellmunt, que també ens va mostrar la cabra montés que us posem a continuació: 

Galeria del Roure is a magnificient example of the fragility of levantine rock art. One of its escenes its very well known, as its shows two groups of human figures one enfront the other, with bows and arrows (althoug they are not shooting). Currently this escene is practically invisible. This is because not only because its deterioration and calcite crust, but also because the very little size of the figures and also its thickness. We could see them thanks to Francesc Bellmunt, who guided us. He also showed to us the gorgeous male wild goat that you have in the next picture: 

Cabra-cèrvol del roure

Observando su cornamenta podemos afirmar que presenta ramificaciones, como las de un ciervo, aunque las patas, con las pezuñas, y la propia constitución general del animal, indican que se trata de una cabra montés. 

Observant la seua cornamenta podem afirmar que presenta ramificacions  com les d’un cervo, encara que les potes, amb les seues peüngles, i la pròpia constitució general de l’animal, indiquen que es tracta d’una cabra montés. 

Looking at his horns we can say that they shows ramifications as the ones in deers, although the legs, with clear hooves, and its general body point us that it is indeed a male wild goat.

figura humana del Roure

Y aquí te presentamos a un pequeño antorpomorfo, seguramente pintado por encima de lo que parecen ser los restos de otro animal. 

I aquí et presentem un menut antropomorfe, segurament pintat per damunt de lo que semblen ser restes d’un altre animal. 

And here there is a little antropomorphus, by sure painted over the rests of an other animal. 

h1

CONFERÈNCIA DEL DR. JEAN CLOTTES: LA COVA DE CHAUVÉT I EL XAMANISME

18 Abril 2013

 

En l’acte de clausura del centenari del descobriment de Cantos de la Visera (Yecla).

En el acto de clausura del centenario del descubrimiento de Cantos de Visera (Yecla)

Closing the 100th anniversary of the discovery of Cantos de Visera (Yecla. Murcia. Spain)

Dr. Clottes durante su conferencia

El dissabte 13 d’abril una representació d’Amics Valltorta-Gassulla vàrem assistir a la conferència que el Dr. Jean Clottes va oferir en el marc de la clausura del centenari del descobriment de Cantos de Visera.

El sábado 13 de abril asistimos a la conferencia que el Dr. Jean Clottes ofreció en el marco de la clausura del centenario del descubrimiento de Cantos de Visera. 

On Saturday 13th of April we had the chance to attend Dr. Jean Clottes speech, closing the celebration for the 100 years from the discovery of Cantos de Visera (Yecla. Murcia. Spain)

L’Ajuntament i el Museu Arqueològic de la ciutat van convidar a Jean Clottes, que és un dels majors experts mundials en art rupestre, en concret especialitzat en el més antic, el paleolític.

El Ayuntamiento y el Museo Arqueológico de la ciudad invitaron a Jean Clottes, que és uno de los mayores expertos mundiales en arte rupestre, en concreto especializado en el más antiguo, el paleolítico. 

The City Council and the Museum of Archaeology had invited Dr. Jean Clottes, who is a wellknown expert on Rock Art, concretelly paleolithic RA. 

 La Cova de Chauvét és molt coneguda per ser una de les més estudiades, ja que s’hi ha fet més de 80 datacions i nombroses investigacions tant des del punt de vista estilístic com interpretatives. És en aquest àmbit que destaca el treball del Dr. Clottes.

La Cueva de Chauvét es muy conocida por ser una de las más estudiadas, ya que se han hecho más de 80 dataciones y numerosas investigaciones tanto desde el punto de vista estilístico como interpretativas. Es en este ámbito donde destaca el trabajo del Dr. Clottes. 

Chauvét cave is famous because it is one of the most studied sites with paleolithic Rock Art, with more than 80 datings and a big number of stilistic and interpretation invetigation jobs. Dr. Clottes just highlights in his studies interpretating the very ancient signs into the cave. 

L’art rupestre paleolític francès, però també el del cantàbric, i altres zones europees, se sol caracteritzar per trobar-se en coves. Les figures representades són en un altíssim percentatge animals de l’època glacial, essent la mida de les quals de dimensions considerables i l’estil molt realista.

El arte rupestre paleolítico francés, pero también el cantábrico, junto al de otras zonas europeas, se suele caracterizar por encontrarse en cuevas. Las figuras representadas son en un altísimo porcentaje animales de la época glacial, siendo considerable su dimensión y realista su estilo. 

French paleolithic Rock Art, but also Cantabrian and from other countries in Europe is usually located into caves. A very high percentage of figures are big and realistic animals from the glaciar period. 

Concretament, la cova de Chauvét conté representacions de més de 15 espècies animals. Encara que són les pintures de l’ós cavernari les més nombroses (al voltant del 60%), també hi ha fantàstics cavalls, lleons de les coves, una interessantíssima pantera i fins i tot un mussol amb el coll girat. Cabres, uros, macrozeros (una espècie de cérvol), mamuts o fins i tot una possible hiena completen el catàleg d’espècies pràcticament desaparegudes en l’actualitat, al menys amb les característiques que tenien en aquells temps.

Concretamente, la cueva de Chauvét cotinene representaciones de más de 15 especies animales. Aun siendo las representaciones de oso cavernario las más numerosas (alrededor del 60%) también encontramos fantásticos caballos, leones de las cuevas, una interesantísima pantera y hasta una lechuza con la cabeza girada a 180º. Cabras, uros, macrozeros (una especie de ciervo), mamuts i quizás una posible hiena completan el catálogo de especies prácticamente desaparecidas en la actualidad, al menos con las características que tenían en los tiempos de materialización del arte de la cueva. 

Concretelly, Chauvét contains paintings of more than 15 animal species. Cave bear is the most numerous (around 60%) but also there are georgeous horses, cave lions, a very interesting panther and a owl with turning head. Goats, bowls, deers, mauts and possibly a hyena complete the catalogue of that ancient species.

Les proves de carboni 14 i altres han donat dues etapes d’antiguitat: 36.000 anys i 31.000 anys.

Las pruebas de carbono 14 y otras hasn dado dos etapas de antiguedad: 36.000 años y 31.000 años.

Radiocarbonate and other test have given dates of two stages: 36.000 years BP and 31.000 BP. 

El Dr. Clottes planteja la hipòtesis que la cova de Chauvét és un “lloc de poder”, un lloc ancestralment utilitzat pels humans per a ritus on probablement s’invocava l’esperit de la natura per afavorir la vida i la cacera.

 
El Dr. Clottes plantea la hipótesis de que la cueva de Chauvét es un “lugar de poder”, un lugar ancestralmente utilizado por los humanos para ritos donde probablemente se invocaba el espíritu de la naturaleza para favorecer la vida y la caza. 

Dr. Clottes’s hypothesis is that the Chauvét Cave is a “site of power”, a place long time used by humans for rituals to invoke the Spirit of the Nature to favour life and hunting. 

Per a sustentar aquesta hipòtesis es basa, sobretot, en el fet que la cova va ser habitada pels óssos cavernaris durant milers d’anys, com proven els “nius” que aquests mamífers van fer al terra de la cova per a hivernar i les marques de les garres en les parets (tant per baix com per sobre d’algunes pintures), però també va ser usada pels humans. En concret destaca la presència de la calavera del cap d’un ós sobre una pedra a modus d’altar en el centre d’una de les cavitats, i que, curiosament, ha restat en aquesta posició fins la troballa de la cova. La resta d’esquelets d’ós és també molt nombrosa, amb un còmput de prop de 200. Se sap que aquesta pedra i calavera centrals formaven part d’un ritual perquè hi ha restes de cendres d’un foc a sobre de la pedra. Aquestes cendres són del pi de la zona, i la seva composició es correspon també amb el carbó amb el que estan fetes moltes de les pintures, establint un lligam entre el rite i les representacions.

Para sustentar esta hipótesis se basa, sobretodo, en el hecho de que la cueva fue habitada por los osos cavernarios durante miles de años, como prueban los nidos que estos mamíferos hicieron en el suelo de la cueva para hivernar y las marcas de las garras en las paredes (tanto por debajo como por encima de las pinturas), pero también usada por los humanos. En concreto, destaca la presencia de la calavera de la cabeza de un oso sobre una piedra, a modo de altar, en el centro de una de las cavidades i que, curiosamente, ha permanecido en esta posición hasta el redescubrimiento de la cueva. Los restos de esqueletos óseos son también muy numerosos, con un conjunto de cerca de 200. Se sabe que esta piedra y calavera centrales formaban parte de un ritual porque hay restos de cenizas de un fuego encima de la piedra. Estas cenizas proceden de pino de la zona y su composición se corresponde con la del carbón con el que están hechas muchas de las pinturas, lo cual establece un nexo entre el rito y las representaciones. 

To support his thesis, Dr. Clottes establish that the cave was inhabited by cave bears during thousands of years, as its nests in the floor of the site prove (and the signs of its claws both below and over the paintings), but also by humans. Concretelly, a bear skull over a stone in a central position of one room makes consider that a ritual place. This stone and skull have remained in that position since they were used. There are also numerous skeletons of bears (around 200). It is know that the central skull and stone were the key of a ritual, because there are ashes of a fire over the stone. Thse ashes came from local pines and its composition is the same as the one of the charcoal most paintings were made, fact that shows a clear nexus between the rite and the rock art. 

 

Al llarg de tantíssims anys d’investigació, el Dr. Clottes ha tingut l’oportunitat de treballar amb xamans actuals de les més diverses cultures, com ara a Kènia, a Sibèria o amb xamans Tuaregs. Constata que una pràctica universal entre ells és l’ús del foc en els ritus de peticions al més enllà.

A lo largo de tantísimos años de  investigación, el Dr. Clottes ha tenido la oportunidad de trabajar con chamanes actuales de las más diversas culturas, tanto en Kenia, Siberia, o con chamanes tuaregs. Constata que una práctica universal entre ellos es el uso del fuego en los ritos de peticiones al más allá. 

Along so many years of investigation, Dr. Clottes have had the opportunity of work together with present shamans from very different cultures (Kenia, Siberia, tuareg…). He notes that is an universal practice among them to use the fire in their rites of relation with the unknown reality. 

El xamanisme és probablement la religió més antiga del món i vol donar resposta a la relació entre la raça humana i la terra i la natura, així com amb el “més enllà”.

 El chamanismo es probablemente la religión más antigua del mundo y quiere dar respuesta a la relación entre la raza humana y la tierra y la naturaleza, así como con el más allá. 

Shamanism probably is themost ancient religion in teh world and it wants to give an answer on the relationship among the human race, the earth, the nature and the unknown world. 

  

———————————————————————————————————————————————–

Panel en Cantos de ViseraCantos de Visera: és un espai on destaquen les figures llevantines, però també esquemàtiques. Forma part dels abrics patrimoni de la humanitat de l’Arc Rupestre Mediterrani.

 Es un espacio donde destacan las figuras levantinas, pero también encontramos esquemáticas. Forma parte de los abrigos patrimonio Mundial del Arco Ruspestre Mediterráneo. 

It is a place where not only Levantine, but also Schematic figures are painted. It is one of the World Heritage sites of the Mediterran Rock Art Corridor. 

La peculiaritat és que les pintures no estan sobre abrics, si no sobre pedres enormes (cantos) despreses de la muntanya i que també estan protegits tipus els nostres abrics (per això en diuen “de visera”).

Su peculiaridad es que las pinturas no están en abrigos, sino en piedras enormes (cantos) desprendidas de la montaña y que tienen protección en el techo (por eso se llaman “de visera”). 

Those paintings are not, as usually, in rock shelters, but in very big stones, naturally separated from the mountain (called in Spain “cantos”). These stones have roof, and for this they are called “de visera”, what means “like a hat”.

Justament ara els professors Mauro Hernández y Rafael Martínez Valle (que va estar de Director al Museu de la Valltorta) han acabat de fer uns nous calcs utilitzant les tecnologies actuals, però encara no estan publicats.

Los profesores Mauro Hernández y Rafael Martínez Valle (quien fue director del Museo de la Valltorta) han terminado ahora unos nuevos calcos de las escenas utilizando las nuevas tecnologías. Su trabajo todavía no está publicado. 

Drs. Mauro Hernández and Rafael Martínez have just finished new drawings made with the latest technologies. Theis work  remains still unpublished. 

El Jaciment és visitable i està al costat de la Cueva del Mediodía, ambdós al monte Arabí, de Yecla. A prop hi ha també un interessant camp de cassoletes i gravats, a Arabinejos.

El yacimiento es visitable y se encuentra al lado de la Cueva del Mediodía, ambos en el Monte Arabí, en Yecla. Cerca hay también un interesante campo de cazoletas y grabados, en Arabinejos. 

The site is beside Mediodía Cave, at Arabí Mountain, in Yecla. Very near, there is also a site with engravings, in Arabinejos. 

campo de cazoletas en Arabinejos

Destaquem de Cantos de Visera també lo apropiat del tancament, ja que és molt poc invasiu i permet veure les pintures d’una manera molt natural, alhora que compleix la funció protectora.

Destacamos de Cantos de Visera también lo adecuado de su cerramiento, ja que es muy poco invasivo y permite contemplar las pinturas de una manera muy natural, a la vez que cumple con su función protectora. 

Felicitem a Yecla per:

–          El centenari del descobriment

–          Per haver impolsat una revista d’arqueologia local, Yakka, fa 30 anys i que té continuïtat, amb 23 exemplars publicats. Llarga vida!

–          Pel regidor de cultura, Jesús, per la seua implicació i entusiasme.

–          Per l’Associació d’Amics del Museu, que amb més de 150 socis, ajuda a donar a conèixer i conservar el vast patrimoni yeclà.

–          Per Liborio, el director del museu, que ha programat un any sencer d’activitats per donar a conèixer múltiples aspectes relacionats amb l’art rupestre.

–          Per haver aconseguit que el Dr. Jean Clottes ens hagi fet gaudir tant escoltant les seues experiències i conclusions. 

h1

VULL

10 Març 2013

VULL és un conveni que vam signar el 9 de març entre Amics Valltorta-Gassulla i l’Ajuntament d’Ulldecona, per la col·laboració en el respectiu patrimoni rupestre. 

VULL es un convenio que firmamos el 9 de marzo entre Amics Valltorta-Gassulla y el Ayuntamiento de Ulldecona, para la colaboración en el respectivo patrimonio rupestre. 

VULL it’s an agreement signed on 9th of March among Amics Valltorta-Gassulla and Ulldecona’s Council. Valltorta-Gassulla belongs to the Valencian Community and Ulldecona belongs to Catalonia, although both territories are only 30km far away one from each other.  VULL has borned to contribute joining effords towards a better comprehension of the commnon rock art. 
logo VULL 3-04 (3)

%d bloggers like this: