h1

Tallers infantil 2013 / Talleres infantiles 2013/ 2013 Workshops for kids

13 Agost 2013

Aquest estiu hem començat, dintre del programa “Pequetorts” a fer tallers infantils pels pobles de les nostres comarques.  En concret, hem estat a Sant Mateu, a Tírig i a Les Coves de Vinromà. I els propers dies anirem a Culla, Ares del Maestrat i a Benicarló. 

L’objectiu dels tallers és ensenyar als més menuts l’existència de les pintures rupestres a Valltorta-Gassulla. A travès d’ells aconseguim arribar també a les seues famílies. 

El coneixement de l’art rupestre és clau per a la seua conservació, importantíssima en un patrimoni tan fràgil. 

pequetorts

Este verano hemos empezado, dentro del Programa “Pequetorts”, los talleres infantiles en los pueblos de nuestras comarcas. En concreto ya hemos estado en Sant Mateu, Tírig y Les Coves de Vinromà. Y en los próximos días iremos a Culla, Ares del Maestrat y Benicarló. 

El objetivo de los talleres es enseñar a los más pequeños la existencia de las pinturas rupestres en Valltorta-Gassulla. A través de su participación llegamos también a sus familias. 

El conocimiento del arte rupestre es clave para su conservación, importantísima en un patrimonio tan frágil. 

This summer we have started with workshops for kids, into “Pequetorts” program, in the villages of our counties. Concretelly, we have already been in Sant Mateu, Tírig and Les Coves de Vinromà. And during this week and next we will be in Cullas, Ares del Maestrat and Benicarló. 

Our main objective is to show our rock art to the children attending the workshops. Trough them we arrive also to their families. 

To put Rock Art in value is key to its preservation, which is very important in such a fragile heritage. 
Durant el taller a Les Coves de Vinromà

h1

Participació/ Participación/ Our contribution to: VIII Jornada d’Investigació del Patrimoni Cultural

23 Juliol 2013

El sábado 20 de junio participamos en Castellón en la Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural organizada por el Laboratorio de Investigación del Patrimonio en las áreas rurales. A lo largo de toda la mañana se presentaron, a parte del modelo de Amics Valltorta Gassulla, la gestión del patrimonio en Alfàs del Pi y el trabajo en “La Moreria” de Borriol. Además también hubo contribución del Grupo de Patrimonio de Cirat, del Grupo de Costur, del Grupo de recuperación de la cultura del vino en Viver y se presentó la nueva web de patrimonio y el número 5 de la revista Memoria Viva. 

La principal conclusión fue la importancia de la comunicación y de la implicación de la comunidad en lo relativo a patrimonio, ya que aquello que no se conoce no se valora y, por tanto, no se conserva. 

100% en linea con Amics!!!Imatge

h1

VALLTORTA-GASSULLA A GANDIA

27 Juny 2013

El passat dimarts 25 de juny vam participar a Gandia en les jornades dedicades als Espais Naturals Protegits, organitzades per l’associació Alfons el Vell. 

fullet difusió 2

El pasado martes 25 de junio participamos en Gandia en las jornadas dedicadas a los Espacios Naturales Protegidos, organizadas por las asociación Alfons el Vell. 

Last Tuesday, 25th of June, we participate in Gandia (Valencia) in the cicle of conferences about Preserved Natural Spaces, organized by Alfons el Vell’s association. 

A la Biblioteca Central de Gandia

A lo llarg de la nostra xerrada vàrem poder explicar l’art rupestre de la Valltorta-Gassulla com a Patrimoni Mundial i la funció d’Amics Valltorta-Gassulla (Càrol Allepuz), el cas concret d’Ares del Maestrat i la gestió municipal envers l’art rupestre (Sandra Onofre) i els projectes de futur i la concienciació ciutadana (Jacobo Salvador, alcalde de Coves de Vinromà). 

A lo largo de nuestra ponencia pudimos explicar el arte rupestre de Valltorta-Gassulla como Patrimonio Mundial y la función de Amics Valltorta-Gassulla (Càrol Allepuz), el caso concreto de Ares del Maestrat y la gestión municipal entorno al arte rupestre (Sandra Onofre) y los proyectos de futuro y la concienciación ciudadana (Jacobo Salvador, alcalde de Coves de Vinromà). 

Along our speech we has the opprotunity to explain Valltorta-Gassulla Rock Art as World Heritage and Amics Valltorta-Gasulla activities (Càrol Allepuz), the concrete local action  in Ares del Maestrat (Sandra Onofre) and future projects and importance of involving local community (Jacobo Salvador, Coves de Vinromà’s major). 

Segons paraules de molts dels assistents i de l’organització, la nostra sessió va complir tots els objectius i va aconseguir transmetre no solament l’extraordinari patrimoni comú, sinó també la sensibilitat i emoció amb que es pot abordar l’estudi i difussió del mateix. 

Sandra Onofre, durante la presentación

 Según palabras de muchos de los asistentes y de la propia organización, nuestra sesión cumplió todos los objetivos, consiguiendo transmitir no sólo el extraordinario patrimonio común, sino también la sensibilidad y emoción desde las que se puede abordar su estudio y difusión. 

According to the congratulation from most of the attendants and the organizers, our session achieved all its aims, teaching not only the wonderful common heritage but also the sensitiveness and emotion from where it can be studied and communicated. 

Volem agrair la gent d’Alfons el Vell (especialment a Xavi Ròdenas) i a les gestores del MAGA (Mª José i Elena) l’oportunitat d’ajudar-nos a complir la nostra tasca de divulgació i, per suposat, la seva amabilitat i companyia. 

Queremos agradecer a la gente de la Alfons el Vell (especialmente a Xavi Ròdenas) y a las gestoras del MAGA (Mª José y Elena) la oportunidad de ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de divulgación y, por supuesto, su amabilidad y compañía. 

We want to thank Alfons el Vell people (especially Xavi Ròdenas) and the people encharged of MAGA  (Museum of Archaeology of Gandia) (Mª José and Elena) for the opportunity of reach our objetive of sharing Valltorta and Gassulla Rock Art, and, of course, for their kindness and friendship. 

h1

IFRAO CONGRESS 2013

3 Juny 2013

IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations).

inscripcions al congrés

Per primera vegada Amics Valltorta Gassulla ha participat en el Congrés anual de la IFRAO. Entre el 27 i el 31 de maig es van presentar  més de 250 ponències, dividides en 24 sessions, impartides per investigadors procedents de 25 països diferents. Des d’aproximacions antropològiques, químiques, artístiques, biològiques, astronòmiques, arqueològiques, inforàtiques, etc…vam tenir l’oportunitat d’escoltar de primera mà lo més vigent de l’art rupesrte mundial. T’ho anirem contant.

Por primera vez Amics Valltorta Gassulla ha participado en el Congreso anual de la IFRAO. Entre el 27  y el 31 de mayo se presentaron más de 250 ponencias, divididas en 24 sesiones, impartidas por investigadores procedentes de 25 paises diferentes. Desde aproximaxiones antropológicas, químicas, artísticas, biológicas, astronómicas, arqueológicas, informáticas, etc…tuvimos la oportunidad de escuchar directamente lo más vigente del arte rupestre mundial. Te lo iremos contando.

conferència del Dr. Marvin Rowe

For the first time Amics Valltorta Gassulla has been at the IFRAO’s annual Congress. From 27th to 31st of May 250 speeches were given, classified into 24 sessions, by investigators coming from 25 different countries. Antropology, Chemistry, Art, Biology, Astromomy, Archaeology, Computing, etc…were the approches to Rock Art that gave us the chance to listen the most innovative trends. We will keep you informed.

la foto-15

h1

VISITA A LA GALERIA DEL ROURE

20 Mai 2013

Foto grup

Dentro de las jornadas organizadas por la SHNP (Sociedad de Historia Natural de Els Ports) ayer fuimos a visitar la Galeria del Roure, en Morella la Vella. 

Dintre de les jornades organitzades per la SHNP (Sociedad de Historia Natural de Els Ports) ahir vàrem anar a visitar la Galeria del Roure, en Morella la Vella. 

During the congress organized by SHNP (Els Ports’ Natural History Society) yesterday we visited Galeria del Roure, placed in Morella la Vella (Castelló, Spain). 

Baixant al Roure

La Galeria del Roure es un magnífico ejemplo de la fragilidad del arte rupestre levantino. Una de sus escenas es muy reconocida, y nos muestra el enfrentamiento entre personajes filiformes, provistos de arcos y flechas. Sin embargo pasa completamente desapercibida en la actualidad al ojo humano no entrenado, debido no sólo al deterioro y velado de las figuras, sino también a sus propio tamaño y poco grosor. Pudimos reconocerla gracias al guiaje de Francesc Bellmunt, que también nos desveló la cabra montés macho que mostramos a continuación: 

La Galeria del Roure és un magnífic exemple de la fragilitat de l’art rupestre llevantí. Una de les seues escenes és molt reconeguda, i ens mostra un enfrontament entre personatges filiformes, provistos d’arcs i fletxes. En l’actualitat ens passa pràcticament desapercebuda als no acostumats a veure aquest art; això és no solament pel deteriorament de les figures i el seu velat, sinó també per la seua mida y poc gruix. Vàrem poder reconéixer-les gràcies al guiatge de Francesc Bellmunt, que també ens va mostrar la cabra montés que us posem a continuació: 

Galeria del Roure is a magnificient example of the fragility of levantine rock art. One of its escenes its very well known, as its shows two groups of human figures one enfront the other, with bows and arrows (althoug they are not shooting). Currently this escene is practically invisible. This is because not only because its deterioration and calcite crust, but also because the very little size of the figures and also its thickness. We could see them thanks to Francesc Bellmunt, who guided us. He also showed to us the gorgeous male wild goat that you have in the next picture: 

Cabra-cèrvol del roure

Observando su cornamenta podemos afirmar que presenta ramificaciones, como las de un ciervo, aunque las patas, con las pezuñas, y la propia constitución general del animal, indican que se trata de una cabra montés. 

Observant la seua cornamenta podem afirmar que presenta ramificacions  com les d’un cervo, encara que les potes, amb les seues peüngles, i la pròpia constitució general de l’animal, indiquen que es tracta d’una cabra montés. 

Looking at his horns we can say that they shows ramifications as the ones in deers, although the legs, with clear hooves, and its general body point us that it is indeed a male wild goat.

figura humana del Roure

Y aquí te presentamos a un pequeño antorpomorfo, seguramente pintado por encima de lo que parecen ser los restos de otro animal. 

I aquí et presentem un menut antropomorfe, segurament pintat per damunt de lo que semblen ser restes d’un altre animal. 

And here there is a little antropomorphus, by sure painted over the rests of an other animal. 

A %d bloguers els agrada això: